0977 516 244

Quy trình Xử lý lỗi kỹ thuật CNTT của Doanh nghiệp

Quy trình xử lý lỗi phát sinh liên quan kỹ thuật của Doanh nghiệp:

1. Báo cáo lỗi:

 • Người dùng Doanh nghiệp báo cáo lỗi cho bộ phận IT FPT qua các kênh sau:
  • Hệ thống Helpdesk: Doanh nghiệp có thể sử dụng hệ thống Helpdesk của FPT để báo cáo lỗi.
  • Email: Doanh nghiệp có thể gửi email báo cáo lỗi đến địa chỉ Linhhq2@fpt.com
  • Điện thoại: Doanh nghiệp có thể gọi điện thoại đến tổng đài 0977516244 để báo cáo lỗi.

2. Phân loại lỗi:

 • Bộ phận IT FPT sẽ phân loại lỗi dựa trên mức độ nghiêm trọng và ảnh hưởng của lỗi.
 • Lỗi nghiêm trọng: Lỗi ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống hoặc gây ra mất mát dữ liệu.
 • Lỗi trung bình: Lỗi ảnh hưởng đến một phần hệ thống hoặc gây ra sự cố cho người dùng.
 • Lỗi nhẹ: Lỗi không ảnh hưởng đến hệ thống và có thể tự khắc phục.

3. Xử lý lỗi:

 • Lỗi nghiêm trọng: IT FPT sẽ cử nhân viên kỹ thuật đến tại Doanh Nghiệp để khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất.
 • Lỗi trung bình: IT FPT sẽ cố gắng khắc phục lỗi từ xa hoặc cử nhân viên kỹ thuật đến tại Doanh Nghiệp nếu cần thiết.
 • Lỗi nhẹ: IT FPT sẽ hướng dẫn người dùng cách tự khắc phục lỗi.

4. Theo dõi và báo cáo:

 • IT FPT sẽ theo dõi quá trình xử lý lỗi và báo cáo kết quả cho Doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp có thể theo dõi tiến độ xử lý lỗi qua hệ thống Helpdesk hoặc liên hệ trực tiếp với IT FPT.

Ngoài ra, Doanh nghiệp có thể áp dụng một số biện pháp sau để giảm thiểu lỗi phát sinh:

 • Thực hiện bảo trì hệ thống định kỳ: Việc bảo trì hệ thống định kỳ sẽ giúp phát hiện và khắc phục các lỗi tiềm ẩn.
 • Cập nhật phần mềm thường xuyên: Việc cập nhật phần mềm thường xuyên sẽ giúp vá các lỗ hổng bảo mật và cải thiện hiệu suất hệ thống.
 • Đào tạo người dùng: Việc đào tạo người dùng cách sử dụng hệ thống đúng cách sẽ giúp giảm thiểu các lỗi do người dùng gây ra.

Bằng cách áp dụng các biện pháp trên, Doanh nghiệp có thể giảm thiểu ảnh hưởng của lỗi kỹ thuật và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Chúc bạn thành công!